CSALÁD, ESÉLYTEREMTŐ ÉS ÖNKÉNTES HÁZAK

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak

 

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség.

Ezen állami kötelezettség indokolja többek között a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működését. A CSEÖH rövidítésre hallgató irodák tevékenységükkel elősegítik a hátrányos helyzetű csoportokkal (például: fogyatékossággal élőkkel, romákkal, idősekkel, mélyszegénységben élőkkel, kisgyermekes nőkkel) szembeni előítéletek lebontását.
Emellett nagy szerepük van abban, hogy a kormányzati családügyi intézkedésekről, a családok által igénybe vehető támogatásokról és lehetőségekről adekvát információk jussanak el azokhoz, akiknek a segítségre leginkább szüksége van.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak harmadik vállalása az önkéntesség helyi népszerűsítése, a Nemzeti Önkéntes Stratégiában kitűzött célok megvalósulásának elősegítése.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetését jogszabály (Civil törvény) írja elő. Az ország minden megyéjében és külön a fővárosban is található egy-egy CSEÖH iroda. A feladatok ellátásához az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít forrást. Az irodákat fenntartó civil szervezetek kiválasztása nyílt pályázat keretében történt. A nyertes civil szervezetek három évre (2018-2021) kapták meg az irodák működtetésének lehetőségét.

A folyamatosan megszervezésre kerülő programokról és a kiemelt nagyobb rendezvényekről az adott megyék (főváros) lapjain tájékozódhat.

Megszakítás