Győr-Moson-Sopron megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

 

2016 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület működteti a CSEÖH Győr-Moson-Sopron megyei irodáját. Szervezetünk jelmondata szerint – „tuitio fidei et obsequium pauperum”, vagyis „a hit védelme és a szegények szolgálata” – végezzük mindennapi munkánkat. A segítségünkre szorulók száma, sajnos, nem csökken és ez egyre több erőfeszítést igényel tőlünk is, akik a mai kor elvárásai szerint igyekszünk eleget tenni a kihívásoknak. Szervezetünk fő erősségeit közösségünk ereje, a feladathoz való alázatunk, a magas szintű szakmai felkészültségünk jelenti, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálatát emelnénk ki.

 

 • Esély Óra

Az általunk szervezett Esély Órák célja az, hogy a résztvevő, különböző korosztályú gyermekek és fiatalok betekintést nyerjenek a fogyatékossággal élő emberek speciális élethelyzetébe, illetve hiteles személyek nézőpontját ismerhessék meg, rálátást szerezhessenek roma származású társaink integrációjáról és befogadásáról. Célkitűzésünk továbbá az, hogy a generációk közötti sikeres együttműködésre is kitérjünk Esély Óráinkon, így a résztvevők a társadalmi szolidaritásra minden téren fogékony fiatalokká váljanak.

Időpontok és helyszínek: 2019. április – 2020. március között a megye különböző közoktatási intézményeiben (Bartók Óvoda – Győr, Pátzay Pál Térségi Általános Iskola -Kapuvár, Móra Ferenc Általános Iskola – Győr, Általános Iskola – Szil)

 

 • Esélynap

A programot azzal a céllal szervezzük meg, hogy az esélyteremtéssel kapcsolatos üzenetek, információk a lehető legkönnyebben eljuthassanak az érdeklődőkhöz, s ezzel is szolgálni tudjuk a társadalmi szemléletformálást, amely a CSEÖH működésének egyik alapvető célkitűzése. A rendezvény további célja, hogy csökkenthessük a helyi lakosság előítéleteit, ezzel párhuzamosan erősíthessük a résztvevők empátiáját és toleranciáját a hátrányos helyzetű csoportokkal szemben.

Időpont és helyszín: 2020. március, Olimpiai Sportpark, Győr, Radnóti Miklós u. 46.

 

 • Esély Sportnap

Sporteseményünk lehetőséget nyújt a közös sportolásra, a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő csoportok, valamint a többségi társadalom tagjai számára. Szervezetünk célkitűzése a programmal az, hogy a közös sportolás alkalmat adjon ismerkedésre, találkozásra, barátságok létrejöttére a társadalom különböző tagjai között, s így az elfogadó hozzáállás erősödhessen.

Időpont és helyszín: 2019 október 17., Olimpiai Sportpark, Győr

 

 • „Beszólok a Főnöknek”

A rendezvény célja a generációk közötti kommunikációs problémák feltárása, melynek során a fiatalok egy vállalatvezetővel, HR munkatárssal és művezetővel beszélgetnek egy moderált beszélgetés keretében arról, hogy milyen problémákkal küzdenek egymás között a munkaerőpiac világában. A beszélgetést egy a fiatalok körében népszerű referencia személy moderálja (influencer, blogger, youtuber).

Időpont és helyszín: 2019. ősz, Generációk Háza, Győr, Aradi vértanúk útja 23.

 

 • Láthatatlan vacsora

Alkalmanként 30 látó résztvevő számára szervezünk meg egy-egy vacsorát, melynek keretében bekötött szemmel fogyaszthatják el vacsorájukat. Ez a program elősegíti a résztvevőkben a saját élményeikre épülő együttérző, a látássérültek helyzetébe való beleélő képességeik fejlesztését. A program részét képezi a vacsorát követő közös beszélgetés, az átéltek értelmezése is, amely segítette a tapasztalatok beépülését személyiségükbe.

Időpontok és helyszín: 2019. június, augusztus, Révész Étterem, Győr, Hédervári u. 24.

 

 • Szakmai Kerekasztalok

A szakmai kerekasztalok fókuszában az önkéntességgel, a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű személyek, illetve a családok és a különböző generációk mindennapjaival, problémáival kapcsolatos napi szinten aktuális, helyi szinten leginkább lényeges szakmai kérdések konzultációja áll. Hasonlóan fontosnak ítéljük a beszélgetések során megvalósuló információ- és tapasztalatcserét, így a kerekasztal meghívott részt vevőin kívül a közönségnek is nagy teret biztosítunk élményeik, kérdéseik felszólalásban való közvetítésére. Hosszútávon a kerekasztal-beszélgetésekkel a szakmai és a civil szféra közti együttműködéseket, közös projekteket szeretnénk előmozdítani, olyan hálózatot kiépíteni, amely segíti a szociális szférát is.

Időpontok: 2019. szeptember (Esély Sportnap) 2019. október (Önkéntesek Világnapja) 2020. január (Megye Önkéntese ünnepség) 2020. február (Esélynap) 2019. augusztus (Generációk közötti együttműködés)

Helyszín: Színes Fogadó Tér, 9021 Győr, Munkácsy u. 20.

 

 • Önkéntesek Világnapja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatához kapcsolódó ünnepség, melyen az önkéntesek által készített kisfilmek kerülnek bemutatásra, illetve az önkéntesek díjazásra. Az ünnepség a „Több leszel, ha teszel” logó megjelenítésével zárul.

Időpont, helyszín: 2019. október

 

 • „Nagymama lekvárja”

Értékközvetítő szabadidős program biztosítása önkéntes nagymamák, nyugdíjasok és fiatalok részvételével. Célja a különböző generációk összekapcsolása és aktivizálása egy önkéntes program megvalósításával.

Időpont, helyszín: 2019. július 5., Málta Ház, Bakonyszentlászló, László király u. 2.

 

 • Megye Önkéntese ünnepség

A program célja a megye azon szervezeteinek felkeresése, amelyek önkéntességgel foglalkoznak. A rendezvény során meghívnánk egy képviselőt a civil szervezettől, és egy fő önkéntest, aki a szervezet által jelölt személy. Számos olyan rendezvény van országunkban, melyek kiemelnek egy-egy önkéntest a közösségből. Azonban a mi célunk a köszönetnyilvánítás minden résztvevő felé, hogy hangsúlyozzuk, hogy mindenki munkája nagyon fontos. Média megjelenéssel szeretnénk rendezvényünket eljuttatni mindenkihez és bíztatni az embereket, hogy vállaljanak önkéntes munkát.

Időpont, helyszín: 2020. február, Konferencia Hotel, Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.

 

 • CSEÖH Info-stand a megye nagyobb rendezvényein

Szeretnénk a megyei nagyobb rendezvényeken, programokon megjelenni, és különböző, érzékenyítő programokat kivinni. Célunk minél több emberrel kapcsolatot létesíteni, megismertetni a hálózatot és a munkánkat.

Időpontok, helyszínek: 2019. április – 2020. március, megyei szinten legalább 4 rendezvény (Színes Majális-Mosonmagyaróvár, IKSZ-Győr, Egészségpiac-Győr, Győrkőc)

 

 • „Magunkért-gyermekeinkért” – kiscsoportos csoportfoglalkozás sorozat

Célunk az új minták tanítása, hogy a családok képesek legyenek Szeretetcsaládokká válni, hozott, illetve vélt vagy valós sérelmeiket felnőtt módon feldolgozni, és a férfi, illetve a női szerepeikbe tudatosan beleállni. A családok alapvető értékei így újra a helyükre kerülnek: a gondoskodás, a figyelem és az oltalom válik központi erővé, és a gyermek megkapja mindazt a muníciót, amivel elindulhat megvalósítani az életben vállalt feladatait. A „Magunkért gyermekeinkért” csoportfoglalkozás-sorozat keretében a célcsoport számára gyakorlat-orientált csoportos tanácsadással tudunk segítséget nyújtani a személyiségfejlődésben, az önbecsülés erősítésében és a megfelelő kommunikáció, illetve attitűd kialakításában.

Időpontok, helyszín: 2019. ősz, öt alkalommal. Egy alkalom 2 óra időtartamot ölel fel. Családi Kör Centrum, 9023 Győr, Szigethy A. u. 109.;

 

 • Önkéntes akció az AUDI Hungária Zrt. menedzsereivel

Az AUDI Hungária Zrt. menedzserei családjukkal vállalták, hogy felújítják, kifestik az MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthonának belső tereit. Ehhez a szükséges eszközöket és anyagot a cég biztosítja, mi szeretnénk őket megvendégelni egy bográcsgulyással.

Időpont, helyszín: 2019. szeptember 13.; MMSZ Gondviselés Háza, Fogyatékosok Napközi Otthona, Győr, Kálvária u. 2.

 

 • Szabadulós pince

Célja a forprofit szféra és a helyi döntéshozók érzékenyítése. A szervezésünkben megvalósuló látogatás során a Vak szemtanú című krimi szabadulós játékban egy hat személyből álló csapatnak egy látássérült kísérővel feladatot kellett megoldani és kijutni a pincéből együttes erővel, de vaksötétben. Kiiktatva a látás képességét megismerkedhettünk egy olyan élethelyzettel, amikor nagyon sok apróság nehézséget jelent a mindennapokban. A szabadulós játékról lásd bővebben: https://szabadulospince.hu/jatekok/a-vak-szemtanu

Időpont, helyszín: 2020. március, Szabadulós Pince, Győr, Szabadsajtó u. 24.

 

Együttműködő partnerek:

  • Camelot Győr
  • Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Győr Projekt Kft.
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Családi Kör – Győr
  • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet (Győr)
  • Új Nemzedék Győri Közösségi Tér (Rómer Ház)
  • Vakok és Gyengénlátók Győr- Moson- Sopron Megyei Egyesülete
  • TANDEM-SZEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság referens, ügyfélfogadás:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata és célja a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Egyenlőbánásmód-referens: dr. Erdélyi Edina

Helyszín: 9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

Tel: 06-70-363-8868

 

Elérhetőség, CSEÖH iroda címe:

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 20.

Irodavezető: Bognár Erzsébet

Szakmai asszisztens: Papp Henrietta

Tel.: 06-30/6335340

Skip to content